2 SMF studentai vykdys projektus pagal programą „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ (II kvietimas)

SMF studentai – Monika Čeponytė, vadovaujama doc. dr. Kristinos Žardeckaitės-Matulaitienės, ir Tadas Vadvilavičius, vadovaujamas doc. dr. Aurelijos Stelmokienės, nuo spalio iki gegužės mėnesio (2018/2019 m.m.) vykdys projektus pagal LMT poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ (II kvietimas). Monika analizuos studentų seksualinio priekabiavimo patyrimą ir subjektyviai vertinamą taikytų įveikos strategijų efektyvumą, o Tadas tyrinės, kokį vadovavimo stilių būsimi Z kartos darbuotojai sieja su tamsiąja triada pasižyminčiu vadovu.

 

Sveikiname studentus ir jų vadoves laimėjus LMT paramą.

 

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų.

 

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr.09.3.3-LMT -K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.