2 SMF studentai vykdys projektus pagal programą „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ (II kvietimas)

SMF studentai – Jovita Janavičiūtė, vadovaujama prof. dr. Liudos Šinkariovos, ir Tadas Vadvilavičius, vadovaujamas doc. dr. Lauros Šeibokaitės, liepos-rugpjūčio mėnesiais vykdys projektus pagal LMT poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ (II kvietimas). Jovita analizuos, kokios yra Barratt impulsyvumo skalės psichometriniai rodikliai Lietuvos gyventojų imtyje, o Tadas atliks tyrimą apie Tamsiajai triadai skirtų instrumentų psichometrinių charakteristikų vertinimą.

Sveikiname studentus ir jų vadoves laimėjus LMT paramą.

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų.

Finansuojama Europo Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.