Socialinių mokslų fakultete – seminaras ir konferencija

(Jonavos g. 66)

Kovo pradžioje VDU Socialinių mokslų fakultete (Jonavos g. 66) vyks konferencija ir mokslinis-praktinis seminaras, skirti sociologijai. Kovo 4-ąją fakultete vyks mokslinis-praktinis seminaras apie miestų ir vietos bendruomenių problemas, o kovo 5-ąją – VI-oji nacionalinė jaunųjų sociologų ir antropologų konferencija „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“. Renginius organizuoja VDU Sociologijos katedra ir Lietuvos sociologų draugija.

Konferencijoje dalyvauti kviečiami sociologijos, antropologijos ir giminingų disciplinų, tokių kaip socialinė politika, politikos mokslai, komunikacija, socialinė psichologija ir kt., kuriose taikomi socialinių tyrimų metodai, bakalauro vyresniųjų kursų, magistrantūros ir doktorantūros studentai.

Dieną prieš konferenciją vyks seminaras, kuriame laukiami tyrėjai, dėstytojai, studentai ir vietos bendruomenės. Jame bus aptariamos šiuolaikinio miesto įtampos, tvarumas ir vietos bendruomenių įsitraukimas sprendžiant aktualias problemas. Seminaro dalyviai turės galimybę diskutuoti, keistis idėjomis ir dalintis savo mokslinių tyrimų apie miestus ir bendruomenes teorinėmis įžvalgomis bei metodologine patirtimi. Studentams šis seminaras leis praplėsti žinias apie šiuolaikinio miesto problematiką ir socialinių tyrimų praktinį pritaikomumą. Vietos bendruomenės galės pasidalinti savo patirtimi bei įžvalgomis įsitraukiant į aktualių miesto problemų sprendimą. Tikimasi, kad seminaras taps viena iš platformų stiprinant akademikų ir vietos bendruomenių partnerystę.

Konferencijos ir seminaro pagrindinis pranešėjas – sociologijos profesorius Paulas Drausas, sociologas ir etnografas, dirbantis Mičigano-Dirborno universiteto (JAV) Elgesio mokslų katedroje. P. Drauso mokslinių interesų sritys apima kaimynystės, kraštovaizdžio kaitos ir pažeidžiamų gyventojų grupių analizę poindustriniame mieste.

Pranešimų temas ir santraukas (iki 200 žodžių) konferencijai kviečiame teikti el. paštu sk@vdu.lt iki vasario 10 d. Pranešimai gali būti tiek teoriniai, tiek teoriniai ir empiriniai. Pranešimų forma – žodiniai arba stendiniai. Registracija į konferenciją ir seminarą bus paskelbta netrukus.

Konferencijos ir seminaro kalbos – lietuvių ir anglų. Dalyvavimas konferencijoje ir seminare – nemokamas.

Konferenciją ir seminarą remia Baltijos-Amerikos laisvės fondas.