Nuotoliniai metodologiniai mokymai

“MOKOMĖS DUOMENŲ ANALIZĖS SPSS PROGRAMA SU ESS: tiesinė regresinė analizė ir daugiamatė dispersinė analizė (MANOVA)”

Kvietimas