KVIETIMAS Į TARPTAUTINĮ MOKSLINĮ SEMINARĄ

2019 m. rugsėjo 17 d. Vilniuje vyks Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centro organizuojamas tarptautinis seminaras „Šiuolaikinių demografinių pokyčių stebėsena Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: iššūkiai ir veiksniai“ Seminaro tikslas – aptarti aktualiausius Lietuvai ir kaimyninėms šalims demografinius pokyčius bei jų veiksnius.

Daugiau informacijos…