Socialinio darbo katedra

Adresas, telefonai, el.paštas SOCIALINIO DARBO KATEDRA
Facebook: Socialinis darbas
Katedros vedėja

Doc. dr. RASA NAUJANIENĖ Rasa Naujaniene

El.paštas: rasa.naujaniene@vdu.lt

Katedros referentė

Sondra Sapiegienė Sondra Sapiegiene

El. paštas: sondra.sapiegiene@vdu.lt

Tel. +370 37 327 847

Praktikos koordinatorė

Lina Bartusevičienė Lina Bartuseviciene

El.paštas: lina.bartuseviciene@vdu.lt

Tel. +370 37 327 847

Apie katedrą

Pagrindiniai Socialinio darbo katedros tikslai yra plėtoti mokslinius tyrimus socialinio darbo disciplinos, praktinio lauko ir socialinės politikos įgyvendinimo srities kryptyse, o taip pat vykdyti socialinio darbo bakalauro ir magistro studijų programas.

Studijų programos

Bakalauro studijų programa: Socialinis darbas

Magistro studijų programa: Socialinis darbas

Gretutinių studijų programa: Socialinis darbas

 

Moksliniai tyrimai

Pagrindinės katedros mokslinių tyrinėjimų kryptys yra šios:

  • socialinio darbo su šeima tyrimai,
  • vaiko globos sistemos pertvarkos tyrimai,
  • socialinio darbo gerontologijoje tyrimai,
  • negalios studijos ir žmogaus teisės,
  • socialinių paslaugų įstaigų žmogiškųjų išteklių plėtotės tyrimai,
  • profesijos statuso ir socialinio darbuotojo identiteto tyrimai.

SDK dėstytojai dirba mokslo klasteryje: Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje.

Projektinė veikla

 

2014-2017 metai. Palyginamasis tarptautinis tyrimas: Šeimos kompleksiškumas ir socialinis darbas. Palyginamoji socialinio darbo su šeima studija skirtinguose gerovės režimuose (FACSK). NORFACE Welfare State Futures) kartu su tyrėjais iš Švedijos, Norvegijos, JK, Airijos, Lietuvos, Bulgarijos, Čilės ir Meksikos.

2015-2018 metai. ERASMUS+. Key Action 2: Capacity Building in Higher Education (buvusi Tempus programa). Gender Studies Curriculum: A Step For Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions (GeSt). Projektas skirtas tobulinti lyčių studijas Maroko, Tuniso, ir Ukrainos aukštajame moksle.

2015-2017 Erasmus+ project “Narrative educational resources for socio professional inclusion‘ (NARSPI) . No 15PA0004 (2015-1-BE01-KA204-013206). The project deals with development of Digital Storytelling (DST) materials for social work education.

2014-2017 Erasmus+ project ‚Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe‘ (2014- 1-ES01-KA203-004798). The project deals with service learning, civic engagement and cultural sensitivity.

2015 – 2016 metai. ERASMUS+. Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare (Digital Bridges) kartu su kolegomis iš JK, Italijos, Bulgarijos, Suomijos.

2013-2015 metai. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektas: Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“.

2013-2014 metai. LMT projekto partneriai „Tarp sektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos šeimose“. LSMU koordinatorius.

2010-2012 metai. EK 7 BP projektas: Darbas ir gyvenimo kokybė naujai besivystančiuose darbuose (WALQING) kartu su partneriais iš Danijos, Belgijos, Vokietijos, Italijos, Austrijos ir kt.

2010-2012 metai. LMT projektas. “Įgalinimo strategijomis grindžiamo socialinių paslaugų modelio kūrimas Lietuvoje”, MIP-021/2011.

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Katedra bendradarbiauja su Čikagos Lojola universitetu (JAV) ir Europos šalių universitetais: Laplandijos universitetas (Suomija), Alikantės universitetas (Ispanija), Linčiopingo universitetas (Švedija), Liublianos universitetas (Slovėnija) ir kt. Dalis katedros darbuotojų yra Europos socialinio darbo tyrimų asociacijos nariai.

Daugiau apie Erasmus+ programos studijų, praktikos ir dvišalių mainų galimybes skaitykite čia.

Rasa Naujaniene

Doc. dr. RASA NAUJANIENĖ

Katedros vedėja

Socialinio darbo katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: palyginamasis socialinis darbas su šeima, gerontologinis socialinis darbas, socialinių paslaugų organizacijų veiklos ir žmogiškųjų išteklių plėtotė, darbo kokybės tyrimai, socialinio darbuotojo identitetas.

Profesinės veiklos sritys: socialinių paslaugų įstaigų vadovų, socialinių darbuotojų ir kitų ir darbuotojų, jų grupių ir komandų supervizija (profesinių santykių konsultavimas), mokymų vedimas socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams ir kitiems specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: rasa.naujaniene@vdu.lt

Jonas Ruskus

Prof. dr. JONAS RUŠKUS

Socialinio darbo katedros profesorius

Mokslinių interesų kryptys: negalios studijos ir žmogaus teisės, socialinės aprėpties ir edukacinių įgalinančių aplinkų kūrimas, dalyvaujančio veiklos tyrimo metodologija ir praktika.

Profesinės veiklos sritys: negalią turinčių asmenų teisių politikos formavimas, įgyvendinimas ir vertinimas, švietimo ir ugdymo politikos formavimas.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: jonas.ruskus@vdu.lt

Natalija Mazeikiene

Prof. dr. NATALIJA MAŽEIKIENĖ

Socialinio darbo katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: lyčių aspektas socialiniame darbe, feministinis ir kritinis socialinis darbas, socialinio darbo teorijos, tarptautinis ir tarpkultūrinis socialinis darbas, kokybinių tyrimų metodų (autobiografinis tyrimas, autoetnografija, naratyvinis tyrimas, grindžiamoji teorija) taikymas socialiniame darbe.

Profesinės veiklos sritys: tarptautinių socialinio darbo ir socialinių inovacijų   projektų vykdymas ir koordinavimas, mokymų vedimas įvairių sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: natalija.mazeikiene@vdu.lt

Prof. dr. NIJOLĖ VEČKIENĖ

Socialinio darbo katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: socialinė atskirtis ir jos įveika, profesinis identitetas, tarpdisciplininis bendradarbiavimas ir tarpkultūriškumas socialiniame darbe, socialinis darbas bendruomenėje, socialinė gerontologija, mokymasis visą gyvenimą.

Profesinės veiklos sritys: individuali, grupės ir komandos supervizija, kvalifikacinių mokymų organizavimas ir vedimas socialiniams darbuotojams-praktikams, vadovavimas Kauno apskrities Trečiojo amžiaus universitetui.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: nijole.veckiene@vdu.lt

Violeta Ivanauskiene

Doc. dr. VIOLETA IVANAUSKIENĖ

Socialinio darbo katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: priklausomybės ligų priežastys, pagalba, prevencija, socialinis darbas su šeima bei švietimo sistemos institucijose, sociokultūrinės problemos globaliame kontekste, tarptautinis socialinis darbas.

Profesinės veiklos sritys: tėvų bei mokytojų konsultavimas, mokymų vedimas socialiniams darbuotojams ir kitų sričių praktikams.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: violeta.ivanauskiene@vdu.lt

Doc. dr. DALIJA SNIEŠKIENĖ

Socialinio darbo katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: vaikų gerovės ir globos politika, praktika ir patirtis, socialinio darbo etika ir profesinis tapatumas, socialinis dialogas ir demokratija socialinių paslaugų sektoriuje, žmogaus teisių įgyvendinimas.

Profesinės veiklos sritys: politikų, viešojo administravimo darbuotojų, socialinių darbuotojų, NVO darbuotojų ir mokytojų konsultavimas, supervizija, mokymų vedimas socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams, tarpdisciplininis darbas su teisės specialistais formuojant socialinės globos sistemą.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: dalija.snieskiene@vdu.lt

Lekt. dr. JORŪNĖ VYŠNIAUSKYTĖ RIMKIENĖ

Socialinio darbo katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: socialinis darbas švietimo, globos sistemoje, socialinių gebėjimų lavinimo technologijos ir tyrimai, socialinis darbas su grupe ir šeima, jaunimu, socialinių darbuotojų profesinis rengimas.

Profesinės veiklos sritys: tėvystės įgūdžių lavinimo skirtingoms tėvų grupėms vedimas (kurtiems ir kitokią negalią turintiems vaikų tėvams), seminarų vedimas socialiniams darbuotojams, medikams, pedagogams (tematika: darbas tarpdiciplininėje komandoje, smurto prevencija ir intervencija). Socialinis darbas su grupėmis.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: jorune.vysniauskyte-rimkiene@vdu.lt

Nijole Liobikiene

Doc. dr. NIJOLĖ LIOBIKIENĖ

Socialinio darbo katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: šeimos problemų (smurto artimoje aplinkoje, priklausomybių, skyrybų ir kt. tyrimai), NVO pagalbos sistemos šeimoms bei prevencinių paslaugų šeimoms ir individams tyrimai.

Profesinės veiklos sritys: konsultavimas, porų konsultavimas, tėvų mokymas, savanorių darbui su šeima mokymas ir supervizijos.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: nijole.liobikiene@vdu.lt

Lekt. dr. LAURA VARŽINSKIENĖ

Socialinio darbo katedros lektorė

Mokslinių tyrimų kryptys: socialinio darbo profesija; socialinis darbas su šeima, socialinis darbas su neįgaliais asmenimis, negalios fenomenas, socialinių darbuotojų kompetencijos ypatumai, socialinis darbas su jaunimu.

Profesinės veiklos sritys: konsultavimas, porų ir šeimų konsultavimas, tėvų mokymas, darbas su grupėmis.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: laura.varzinskiene@vdu.lt

Gedas Malinauskas

Lekt. dr. GEDAS MALINAUSKAS

Socialinio darbo katedros lektorius

Mokslinių interesų kryptys: šeimos narių patirtys migracijos procese, patirties rekonstrukcija naudojantis naratyvo metodologija, neįgaliųjų integracija ir įgalinimas (bendruomeninės socialinės paslaugos neįgaliesiems).

Profesinės veiklos sritys: bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems kūrimas, patirtinių seminarų vedimas socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, savanoriams ir kitų sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: gedas.malinauskas@vdu.lt

Lekt. dr. JULIJA EIDUKEVIČIŪTĖ

Socialinio darbo katedros lektorė

Mokslinių tyrimų kryptys: socialinio darbo studentų mokomoji praktika, pagalba vaikui ir šeimai vaikų dienos centruose, socialinio darbuotojo profesinis identitetas.

Profesinės veiklos sritys: individuali, grupės ir komandos supervizija, vadovavimas nevyriausybinei organizacijai teikiančiai socialines paslaugas multiprobleminėms šeimoms ir jų vaikams, telkimas interdisciplininės komandos teikiančios paslaugas elgesio problemų turintiems vaikams.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: julija.eidukeviciute@vdu.lt

Lekt. Dokt. JURA GUDLIAUSKAITĖ GODVADĖ

Socialinio darbo katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys: lyčių aspektas socialiniame darbe, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, socialinio darbo identiteto tyrimai.

Profesinės veiklos sritys: mokymai socialinio darbo praktikams ir kitų sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: jurga.gudliauskaite@vdu.lt

Dovile Jankunaite

Asist. dokt. DOVILĖ JANKŪNAITĖ

Socialinio darbo asistentė

Mokslinių interesų kryptys: gerontologinis socialinis darbas, socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje.

Profesinės veiklos sritys: mokymai socialinio darbo praktikams ir kitų sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: dovile.jankunaite@vdu.lt

Roberta Motieciene

Asist.dokt. ROBERTA MOTIEČIENĖ

Socialinio darbo asistentė

Mokslinių interesų kryptys: psichosocialinių veiksnių socialinėse įstaigose analizės tyrimai, socialinio darbo su šeima praktikos tyrimai; socialinių paslaugų srities tyrimai.

Profesinės veiklos sritys: mokymų organizavimas ir vedimas socialinių paslaugų ir kt. įstaigų vadovams, socialiniams darbuotojams ir kitų sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: roberta.motieciene@vdu.lt

Lina Bartuseviciene

Asist. LINA BARTUSEVIČIENĖ

Socialinio darbo asistentė

Mokslinės veiklos kryptys: supervizijos poreikio tyrimai.

Profesinės veiklos sritys: individualių, grupės, komandos ir organizacijos supervizijų vedimas. Organizacijų vadovų konsultavimas. Patirtinių seminarų, mokymų organizavimas ir vedimas socialinio darbo praktikams bei kitų sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: lina.bartuseviciene@vdu.lt

Vizituojantys katedros dėstytojai Prof. dr. KATHERINE TYSON MCCREA Čikagos Lojola universitetas