Taryba

Socialinių mokslų fakulteto taryba yra aukščiausioji fakulteto akademinės savivaldos institucija, jungianti mokslininkus bei studentus svarbiausiems veiklos uždaviniams spręsti. Ši institucija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, VDU Statutu, VDU fakultetų tarybų/studijų institutų nuostatais, Studijų reguliaminu, kitais vidaus norminiais dokumentais. Pagrindinė Tarybos funkcija- užtikrinti studijų ir mokslo kokybę.

Fakulteto taryba:

Pirmininkė:

doc. dr. Loreta Gustainienė

Pavaduotoja/sekretorė:

doc.dr. Jurga Bučaitė-Vilkė

dekanas prof. dr. Algis Krupavičius
prodekanė doc. dr. Aurelija Stelmokienė
prodekanė doc. dr. Elena Trepulė

Dėstytojai:

prof. dr. Vylius Leonavičius
prof. dr. Jonas Ruškus
prof. dr. Aidas Perminas
prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė
prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė
prof. dr. Auksė Endriulaitienė
prof. dr. Milda Ališauskienė
doc. dr. Visvaldas Legkauskas
doc. dr. Rasa Naujanienė
doc. dr. Lina Kaminskienė
doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė
doc. dr. Viktorija Čepukienė
dr. Laura Varžinskienė

Mokslo darbuotojai:

Aiva Jasilionienė
Marė Baublytė

Socialiniai partneriai:

Daiva Baranauskė, „Frida“ vadovė
Lina Cirtautienė „Psichologinio konsultavimo grupė“
Sigita Šimkienė, Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus pavaduotoja
Sonata Drazdavičienė, Kauno Saules gimnazijos direktorė
Studentų atstovai:

Giedrė Tamoliūnė
Eigirdas Sarkanas
Tadas Vadvilavičius
Greta Šmaižytė
Solveiga Skaisgirytė