SMF metų žmogus

2015

SMF metų žmogus:

Jonas Ruškus, SMF dėstytojas. Už humanistinių vertybių sklaidą, aktyvią visuomeninę veiklą, mokslingumą, nuoširdų bendradarbiavimą su studentais, jų organizacijų veiklos skatinimą;

Rita Laužackienė, fakulteto metų darbuotoja Bendrosios ir teorinės psichologijos katedrų vyr. referentė. Už nuoširdų bendravimą su studentais, bendruomeniškumo puoselėjimą, ilgametę veiklą.

Ingrida Raščiuvienė, socialinio darbo magistrantūros antrakursė, socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ vadovė. Už aktyvią visuomeninę ir projektinę veiklą, projekto „Studentas – studentui“ inicijavimą, bendruomeniškumo puoselėjimą.


2014

SMF metų žmogus:

Gabrielė Stasiūnaitė, Karjeros ir profesinio konsultavimo 3 kurso studentė, 2014 m. aktyviai dalyvavusi fakulteto ir universiteto veiklose;

Airina Volungevičienė, Edukologijos katedros docentei, nominacija skirta už dėstytojų skatinimą diegti naujas technologijas studijų procese, nuotolinių studijų kokybės užtikrinimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant seminarus dėstytojams.


2013

SMF metų žmogus:

Aurimė Rinkevičiūtė, Sociologijos ir antropologijos 4 kurso studentė 2013 m. atlikusi svanorytstės veiklas ne tik VDU bet ir už jos ribų.

Aurelija Stelmokienė, Bendrosios psichologijios katedros lektorė, laimėjusi Geriausios disertacijos nacionalinį konkursą ir gavusi Lietuvos Respublikos Prezidentės padėką.


2012

SMF metų žmogus:

Čikagos Loyolos Universito profesorė daktarė Katheryne Tyson McCrea – už daugiametį bendradarbiavimą, dėstant socialinio darbo magistrantūros studijų programoje.

Karjeros ir profesinio konsultavimo programos studijų 4 kurso studentė Alina Brazaitytė – už aktyvumą savanoriškose veiklose.


2011

SMF metų žmogus:

prof. Artūras Tereškinas už išskirtinį indėlį garsinant universitetą ir fakultetą bei Sociologijos katedrą.