Absolventų klubai

Sociologijos Alumni klubo koordinatorius:

Rasa Indriliūnaitė – r.indriliunaite@smf.vdu.lt

Psichologijos Alumni klubo koordinatoriai:

dr. Raimonda Petrolienė
doc. dr. Aurelija Stelmokienė
dr. Kristina Kovalčikienė
Eglė Urvelytė
Lijana Vaitkūnienė

VDU PA (psichologų absolventų) klubas, sukurtas VDU psichologijos neakivaizdinių, tęstinių, bakalaurų, magistrų absolventų subūrimui, bendravimui ir bendradarbiavimui skatinti. Klubas pradėjo veikti lapkričio 6 dieną, per VDU absolventų dieną. Klubas stengsis organizuoti įvairius seminarus, mokymus, paskaitas, diskusijas, padėsiančias psichologams absolventams įgyti ir keistis žiniomis, mokytis, kelti kvalifikacija. Planuojamas bendradarbiavimas ir su kitomis organizacijomis, vėliau į veiklą planuojama įtraukti dar studijuojančius studentus, kurie būtų labiau motyvuoti dalyvauti klubo veikloje ir baigę studijas.

Klubo el. pašto adresas pasiteiravimui ar norint prisijungti prie veiklų: vdu.paklubas@gmail.com