Darbuotojams – „Erasmus“ mokymosi vizitų konkursas

Vytauto Didžiojo universiteto Tarptautinių ryšių departamentas skelbia „Erasmus+“ mokymosi vizitų konkurso 2017 metų vasario mėnesio rezultatus ir kviečia visus VDU darbuotojus aktyviai dalyvauti konkurse bei pasinaudoti šia galimybe.

„Erasmus+“ mokymosi vizitai – veikla, kuria skatinamas universiteto akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) aukštojo mokslo institucijose (turinčiose „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją) arba kitose įmonėse/organizacijose.

VDU „Erasmus+“ partnerių aukštojo mokslo institucijų sąrašą rasite čia.

Atranka mokymosi vizitams vykdoma mokymosi sutarties „Training Agreement“ pagrindu.

Pirmenybė teikiama:

  • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ (bei „LLP / Erasmus“) mokymosi vizitų programoje pirmą kartą (arba mažiau nei kiti kandidatai) per pastaruosius 2 metus;
  • kandidatams, kurie vizito metu aptars „Erasmus+“ studentų praktikos galimybes priimančioje AMI ar įmonėje / organizacijoje;
  • kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;
  • kandidatams, neturintiems akademinio darbo krūvio;
  • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

Suderintos mokymosi programos atrankai priimamos ištisus metus. Mokymosi programas galima siųsti el. paštu. Iki einamo mėnesio paskutinės dienos pateiktos programos bus  svarstomos kito mėnesio pradžioje (1–10 mėnesio dienomis).

Atkreipkite dėmesį, kad specialiųjų poreikių turintiems asmenims gali būti skirta papildoma dotacija kompensuoti iki 100% dėl specialiųjų poreikių faktiškai patirtų išlaidų. Dėl detalesnės informacijos, kreipkitės į programos koordinatorių žemiau nurodytais kontaktais.

Atrankos anketa ir daugiau informacijos

Konkurso vasario mėnesio rezultetai (2017 m.)
Konkurso sausio mėnesio rezultatai (2017 m.)

Konkurso gruodžio mėnesio rezultatai (2016 m.)
Konkurso lapkričio mėnesio rezultatai (2016 m.)
Konkurso spalio mėnesio rezultatai (2016 m.)
Konkurso rugsėjo mėnesio rezultatai
Konkurso rugpjūčio mėnesio rezultatai
Konkurso liepos mėnesio rezultatai
Konkurso birželio mėnesio rezultatai
Konkurso gegužės mėnesio rezultatai
Konkurso balandžio mėnesio rezultatai
Konkurso kovo mėnesio rezultatai
Konkurso vasario mėnesio rezultatai
Konkurso sausio mėnesio rezultatai
Konkurso gruodžio mėnesio rezultatai
Konkurso lapkričio mėnesio rezultatai
Konkurso spalio mėnesio rezultatai

Kontaktinis asmuo

  • VDU Tarptautinių ryšių departamentasKonstantinas Kurževas
  • El. paštaskonstantinas.kurzevas@vdu.lt
  • Telefonas(8 37) 327 987