Vyksta išankstinis priėmimas į VDU studijas

Vytauto Didžiojo universitetas 2018 m. išankstinio universitetinio priėmimo metu priims studentus į pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisąsias (teisės) studijas, vykdomas Kaune. Stojantieji galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Prašymus gali teikti tiek 2017 m. ir anksčiau vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys, tiek ir jį įgysiantys 2018 m.

Į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas gali būti priimami asmenys, kurių konkursinis balas pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą yra ne mažesnis nei 3,6.

Universitetinio priėmimo eiga

Dokumentuose galima susipažinti su VDU išankstinio priėmimo studijų programų sąrašu ir konkursinio balo sandara stojantiems į VDU 2018 m.

Svarbiausios išankstinio priėmimo datos

04.17–05.29 Registracija Prašymų priimti studijuoti į VDU registravimas
05.31–06.01 Stojamieji egzaminai ir motyvaciniai pokalbiai Stojamieji egzaminai ir motyvaciniai pokalbiai
06.05 Kvietimo paskelbimas Stojančiųjų galimybių ir kvietimo studijuoti paskelbimas.
Kiekvienas stojantysis bus asmeniškai informuojamas apie siūlomas galimybes.
06.06–06.08 Sutarčių pasirašymas Universitetinio išankstinio priėmimo sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti.
Iki 08.10 Dokumentų pateikimas Pasirašę sutartis išankstinio priėmimo metu ir išsilavinimą įgysiantys 2018 m. iki rugpjūčio 10 dienos privalo pateikti brandos atestatą ir jo priedą (-us).

Dokumentų pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, turi užpildyti prašymą internete ir papildomai pateikti šiuos dokumentus:

Pateikdami prašymą, visi stojantieji turi nurodyti nuo dviejų iki trijų pageidavimų ir prisegti tvarkingai nuskaitytus dokumentus (pageidautina pdf formatu) prašymo formoje nurodytose vietose. Prašymas priimamas tik užpildžius visus laukelius.

Dokumentų originalus stojantieji turės pateikti sutarčių pasirašymo metu.

Kaip sužinoti savo konkursinį balą?

Stojant į VDU egzaminų ir metinių pažymių rezultatai bus paverčiami konkursiniu balu. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta „2018 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka“) ir padaugintų iš svertinių koeficientų suma.

Stojančiųjų, 2018 m. įgysiančių vidurinį išsilavinimą, konkursinis balas išankstiniame priėmime skaičiuojamas imant atitinkamų mokomųjų dalykų vertinimus iš pateiktos pažymių formos. Jei asmuo gauna kvietimą studijuoti Vytauto Didžiojo universitete ir pasirašo studijų sutartį, jo konkursinis balas pakartotinai perskaičiuojamas iš brandos atestato ir jo priedo, kuris priėmimo komisijai turi būti pristatytas iki rugpjūčio 10 d. Nustačius, kad asmuo neatitinka keliamo minimalaus konkursinio balo 3,6 reikalavimo, sutartis automatiškai anuliuojama.

Jei neradai atsakymo į savo klausimą, kreipkis į Studijų informacijos centrą žemiau nurodytais kontaktais. Iki susitikimo VDU.

Daugiau informacijos

  • VDU Studijų informacijos centras
  • Adresas K. Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 206
  • El. paštas vdu@vdu.lt