Trečiojo amžiaus universiteto misija XXI a. visuomenėje

Sausio 26 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų (TAU) asociacijos konferencija Trečiojo amžiaus universiteto misija XXI a. visuomenėje“. Konferenciją organizavo TAU Kauno apskrities filialas, bendradarbiaudamas su VDU Socialinių mokslų fakultetu. Mokslinės-praktinės konferencijos metu buvo diskutuojama apie TAU paskirtį XXI a. Lietuvoje, atsižvelgiant į žmogaus situaciją pokyčių erdvėje, apie raštingumo sampratos kaitą, jos sąlygojamas įtampas tarp kartų, apie neformalaus ugdymo principų įgyvendinimą, švietimo paslaugų senėjančiam žmogui plėtotę, skirtingų palaikančios mokymosi aplinkos kūrimo būdų taikymą. Konferencijoje dalyvavo jos globėjos, LR Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės deleguoti asmenys, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai, VDU, KTU, LSU universitetų mokslininkai,  Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos atstovai iš visos Lietuvos.

Diskusijos atskleidė TAU vaidmens reikšmingumą neformalaus ugdymo srityje, įveikiant įtampas tarp kartų bei valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo reikšmingumą, plėtojant trečiojo amžiaus universitetų veiklą Lietuvoje.