Campus Europae studijos

2003 m. VDU prisijungė prie projekto Campus Europae (CE) ir iki šiol  yra vienintelis šios tarpuniversitetinių mainų programos partneris Lietuvoje. Šis universitetų tinklas savo veiklą pradėjo 2001 m. ir šiuo metu vienija 30 universitetų iš 20 skirtingų Europos šalių. Projektą Campus Europae inicijavo Vokietijos federalinis kancleris Helmutas Kolis, o vėliau jį tęsė Gerhardas Šrioderis. Nuo 2003 metų šį projektą globoja Liuksemburgo vyriausybė.

Campus Europae  tinklo idėja – stiprinti Europos aukštojo mokslo erdvę per konkrečiais pavyzdžiais grindžiamą universitetų bendradarbiavimą. Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti tarpuniversitetinį bendradarbiavimą mokslo ir studijų srityse per studentų mainus, studijų programų suderinamumą ir užsienio kalbų mokymą. Campus Europae projektas siekia kelti studentų sąmoningumą būti Europos piliečiais: suteikti studentams galimybę patirti Europos „vieningumą per skirtumus“ studijuojant, suderinti mokslinį ir akademinį pasirengimą su galimybe įsidarbinti tarptautinėje kompanijoje.

Šiems tikslams pasiekti Campus Europae sukūrė naujas Europos studentų mobilumo priemones. Campus Europae studentų mainai apima visus akademinius metus. Pirmąjį semestrą studentai be savo specialybės dalykų dar mokosi ir šalies, į kurią išvyksta, kalbos, o antrąjį semestrą jau lanko paskaitas užsienio kalba. Taip jie įgyja ne tik mokslinių ir praktinių, bet ir kultūrinių bei socialinių žinių, integruojasi į vietinę bendruomenę, gerai išmoksta užsienio kalbą, užmezga naudingus profesinius ryšius.

Campus Europae studijos, tai:

 • papildomos akademinės, profesinės žinios;
 • kitoniška studijų, darbo aplinka;
 • kitoniški mokymosi, darbo metodai;
 • kritinis mąstymas ir kūrybiškumas;
 • geresnis užsienio kalbos valdymas;
 • padidintas savarankiškumas, organizuotumas;
 • greitesnė adaptacija įvairiose situacijose;
 • naujos pažintys;
 • ateities karjeros galimybės užsienyje ir Lietuvoje;
 • tarpkultūrinis pažinimas ir tolerancija.

 …ir išskirtinės galimybės:

 • studijuoti vienus metus užsienio universitete arba po vienus metus dviejuose užsienio universitetuose;
 • įgyti vieno iš labiausiai motyvuoto ir talentingiausio studento pripažinimą. Tai įrodo studentams įteikiamas CE sertifikatas arba diplomas;
 • studijuoti tarp bendradarbiaujančių universitetų suderintus dalykus. Suderinimo procedūros yra nuolat prižiūrimos aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojų komitetuose;
 • ištobulinti užsienio kalbos žinias, intensyviai mokantis nuotoliniu būdu, lankant specialius kursus prieš CE studijas, CE studijų metu bei studijuojant programos dalykus užsienio kalba.

Iš Socialinių mokslų fakulteto Campus Europae projekte šiuo metu dalyvauja Edukologijos katedra, kurios studentai gali vykti studijuoti į šiuos universitetus:

 Užsienio universitetas ŠŠalis 
University of Vienna Austrija
University of Hamburg Vokietija
University of Eastern Finland Suomija
University of Luxembourg Liuksemburgas
 University of Latvia  Latvija
University of Lodz Lenkija
University of Aveiro Portugalija
Gazi University Turkija

Kandidatų dokumentai priimami Tarptautinių ryšių tarnyboje (S. Daukanto g. 27-306) nuo vasario 1 d. iki 18 d.

Atrankoje gali dalyvauti studentai, atitinkantys visus reikalavimus:

 • I – II kurso bakalauro ar I – III kurso vientisųjų studijų studentai;
 • dieninių ar nuolatinių studijų studentai;
 • studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose vietose;
 • gerai besimokantys ir neturintys akademinių skolų studentai.

Programoje dalyvaujantys studentai su negalia ar specialiaisiais poreikiais gali gauti papildomą finansavimą. Daugiau informacijos – ŠMPF interneto svetainėje.

Atrankoje negali dalyvauti studentai, studijavę užsienyje pagal LLP / Erasmus programą.

Detaliau apie projektą, dalyvavimo jame galimybes, studentų atranką – www.campuseuropae.org arba VDU Tarptautinių ryšių tarnyboje.