Sociologija ir antropologija (Visuomenės, kultūros ir komunikacijos specializacija (anglų k.))


Visada norėjai studijuoti sociologiją arba komunikaciją, bet niekaip negalėjai išsirinkti kurią? Dabar gali lengviau atsikvėpti – mūsų nauja tarpdisciplininė studijų programa „Visuomenė, kultūra ir komunikacija“ rengia sociologus su komunikacijos specializacija. Trumpai tariant gebėsi ne tik tyrinėti, analizuoti, vertinti ir prognozuoti socialinius procesus, bet ir profesionaliai komunikuoti su visuomene. Beje, šios studijos vyksta anglų kalba, o tai padės tau pasiekti puikų kalbos įvaldymo lygį ir vėliau suspindėti tarptautiniuose kolektyvuose, kurie šiandien yra tokie įprasti. Studijų metu gilinsies į socialinės atskirties ir diskriminacijos problemas, pilietinės visuomenės stiprinimo būdus, visuomenės sveikatos gerinimo komunikaciją, politinės ir komercinės komunikacijos kampanijas, informacinių technologijų socialinio ir kultūrinio prieinamumo didinimą. Čia išmoksi profesionaliai analizuoti ir vizualiai pateikti skaitmeninę informaciją, parinkti ir išpildyti komunikacijos strategiją, suprasi komunikacijos skirtumus dėl etniškumo, religijos, lyties ar amžiaus. Po studijų galėsi aktyviai dalyvauti sprendžiant aktualias visuomenės problemas, siūlyti efektyvius socialinės politikos ir komunikacijos strategijų sprendimus. Šias žinias geriausiai pritaikysi žiniasklaidos priemonėse, ryšių su visuomene ir reklamos agentūrose, rinkos tyrimų bendrovėse, žmogaus teisių organizacijose, analitiniuose centruose, ministerijose, tarptautinėse institucijose, vidinę ir korporatyvinę komunikaciją vykdančiose gamybos bei paslaugų įmonėse. Taigi visur, kur dirbama ir komunikuojama su didesnėmis ar mažesnėmis visuomenės grupėmis. O tai atveria pačias netikėčiausias ir įdomiausias duris.

“Sociologiniai tyrimai leidžia paaiškinti žmogaus elgesio priežastis, bei kaip elgesys yra nulemtas mūsų konkrečių įsitikinimų, požiūrių ar vertybių, bei kaip šie procesai yra susiję visuomenėje. Sociologiniai tyrimai pasako žymiai daugiau apie mus kaip žmones nei prognostiniai modeliai.”

Doc. dr. Apolonijus Žylys,
Programos dėstytojas