Skelbiamas priėmimas į VDU magistrantūros studijas

vduNuo birželio 1 dienos skelbiamas priėmimas į daugiau nei 40 magistrantūros studijų programų Vytauto Didžiojo universitete (VDU) bei laipsnio nesuteikiančią Pedagogikos studijų programą. Priėmimo prašymo formą galima užpildyti internete.

2016 metais priėmimas skelbiamas į tris naujas antrosios studijų pakopos programas: Socialinė demografija (priėmimas vykdomas Vilniuje), Diplomatija, Modernioji lingvistika bei  planuojamą vykdyti Taikomąją biotechnologiją.

Dvigubo diplomo galimybė

Vykdomas priėmimas į dvigubo diplomo studijų programas: Tarptautinė ekonomika, Finansai bei Tarptautinė komercija ir marketingas, kurias baigus studentai įgis ne tik VDU, bet ir užsienio aukštosios mokyklos (Trento universiteto (Italija), Liuveno katalikiškojo universiteto (Vokietija), ar Norvegijos verslo mokyklos) diplomą, bei jungtinę studijų programą Sociolingvistika ir daugiakalbystė, kurią baigus įgyjamas VDU, Johannes Gutenberg universiteto (Vokietija), Stokholmo universiteto (Švedija) bei Tartu universiteto (Estija) jungtinis diplomas.

Kultūros paveldas Studijų programos ir turizmas absolventai  įgis ne tik paveldo magistro diplomą, bet ir Valstybinio turizmo departamento patvirtintą kvalifikacinį gido pažymėjimą, o baigusieji Socialinių mokslų fakulteto Socialinės antropologijos  programą turės galimybę gauti Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) antropologijos magistrinių antropologijos studijų sertifikatą kaip papildomą kvalifikaciją.

Prašymų pateikimas ir priėmimo eiga

Prašymus dalyvauti priėmime į magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias Pedagogikos studijas galima užpildyti internetu. Stojantieji gali nurodyti iki 4 pageidavimų, juos išdėstant prioriteto tvarka.

Prašymus galima teikti iki birželio 27 d. 17 val. VDU absolventai turi pateikti tik registracijos mokesčio kvito kopiją (šiais nurodytais rekvizitais), asmens tapatybės dokumentą, jei keitėsi asmens duomenys, bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus. Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas.

Birželio 29 – 30 dienomis vyks stojančiųjų motyvacijos vertinimas, stojant į studijų programas, kurių priėmimo sąlygose numatytas motyvacijos vertinimas. Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime nurodytu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto apie tai pranešti studijų programą vykdančiam fakultetui ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo konferencijos būdu.

Birželio 27 – 29 dienomis vyks diagnostinis anglų kalbos testas tiems, kurie yra baigę kitas aukštąsias mokyklas ir jei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytas būtinas akademinės anglų kalbos kalbos lygis ir stojantysis nepatiekė anglų kalbos liudijančio dokumento. Pildydami prašymą stojantieji turi pažymėti dieną ir laiką, kuriuo metu pageidauja atlikti diagnostinį anglų kalbos testą.

Visą informaciją apie 2016 m. priėmimą į nuolatinės formos magistrantūros studijas rasite čia.

Papildomosios studijos kolegijų absolventams

Nuo birželio 4 dienos skelbiamas priėmimas į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas kolegijų absolventams, planuojantiems studijuoti magistrantūros studijose.

Papildomosios studijos – studijos, skirtos asmenims, kurių turimos žinios ir gebėjimai yra nepakankami siekiant studijuoti antros pakopos studijose. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas registracija vyksta internetu: http://priemimas.vdu.lt/papildomosios arba atvykus į papildomąsias studijas organizuojantį fakultetą.

Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedelio kopijas. Įvertinę stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus asmeniškai susiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.

Prašymus galima pateikti iki rugpjūčio 25 dienos.

Priėmimo į magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias studijas prašymo forma

Daugiau informacijos:

  • VDU Studijų informacijos centras
  • Tel. (8 37) 323 206
  • El. paštas  info@smt.vdu.lt