Priėmimas į VDU SMF bakalauro studijas

VDU Socialinių mokslų fakultetasNuo 2016 m. birželio 1 d. prasideda prašymų priimti studijuoti į Lietuvos universitetus ir kolegijas registravimas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. Prašymai priimami iki liepos 19 d. 12 val.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias, dvigubo diplomo, dvigubą ar mokytojo kvalifikaciją suteikiančias, gretutines bei nuotolines studijų programas. Studijų programų sąrašą galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse. Išsamesni studijų programų aprašai pateikti bakalauro studijų programų skiltyje.

Naujos ir atnaujintos studijų programos

Remiantis nacionalinės ir tarptautinės rinkos poreikiais bei besikeičiančiais socialiniais, politiniais, ekonominiais procesais, nuo 2016 metų rudens VDU Socialinių mokslų fakultete (SMF) pradedama vykdyti nauja Karjeros valdymas bakalauro  programa.

KARJEROS VALDYMAS – studijų programa rengs kvalifikuotus karjeros valdymo specialistus, gebančius konsultuoti suaugusius asmenis, įvertinant profesinius asmens ar esamos arba numatomos organizacijos poreikius, planuoti ir plėtoti asmens individualią karjerą, atsižvelgiant į asmens psichosocialinę raidą. Būsimi specialistai gebės derinti asmens individualų karjeros kelią su organizacijos raidos procesais ir taikyti efektyvias karjeros valdymo strategijas, siejant jas su darbo rinkos kaitos tendencijomis.

Taip pat priėmimas vykdomas į šias bakalauro programas:

PSICHOLOGIJA Psichologijos bakalauro studijų programos paskirtis – parengti kvalifikuotus psichologus, gebančius moksliškai bei etiškai taikyti psichologines žinias įvairiose srityse. Programa „Psichologija“ yra skirta sudaryti palankias sąlygas pilietinėms pažiūroms formuotis, išugdyti gebėjimus, reikalingus darbui su žmonėmis. Studijuojami privalomi ir pasirenkami bendrieji bei specialybės dalykai. Studijų metu studentai atlieka praktiką, kurios metu susipažįsta su psichologo darbu įvairiose institucijose, pritaiko teorines žinias darbo aplinkoje.

SOCIALINĖ POLITIKA „Socialinė politika“ studijų programa yra tarpdisciplininė ir integruoja politologijos, sociologijos ir ekonomikos dalykus. Socialinės politikos objektas yra įvairių piliečių grupių gyvenimo kokybės užtikrinimas socialinio veiksmo pagalba. VDU socialinės politikos programos privalumas yra disciplinų įvairovė, ypatingas dėmesys socialinių tyrimų metodams, socialinių problemų analizė iš globalios perspektyvos. Šios studijos suteikia visapusišką išsilavinimą, todėl jas verta rinktis tiems, kurie dar nėra visiškai apsisprendę ko nori. Studijuoti socialinę politiką reiškia analizuoti daugybę klausimų ir problemų susijusių su žmogaus poreikiais, troškimais ir gyvenimo kokybe. Kai kurios socialinės problemos yra globalios, neapsiribojančios vien tik nacionalinės valstybės lygmeniu.

SOCIALINIS DARBAS Socialinio darbo pagrindinių studijų programos paskirtis parengti išsilavinusius, imlius naujovėms, gebančius kritiškai mąstyti generalistinio socialinio darbo profesionalus sparčiai besikeičiančiai nacionalinei ir tarptautinei darbo rinkos erdvei. Studijų metu studentai parengiami darbui su skirtingomis klientų grupėmis siekiant identifikuoti jų psichosocialinius poreikius ir galimybes, planuoti, organizuoti ir koordinuoti socialinės pagalbos procesus, vertinti žmonių socialinio funkcionavimo ir visuomenėje vykstančius pokyčius, siekti socialinio teisingumo ir žmogaus teisių užtikrinimo. Baigus programą suteikiamas universitetinio socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

SOCIOLOGIJA IR ANTROPOLOGIJA Bakalauro studijų programa „Sociologija ir antropologija“ yra skirta rengti specialistus, galinčius tirti įvairias kultūras ir visuomenes, identifikuoti globalioje aplinkoje kylančias socialines problemas, vertinti jų pobūdį ir rekomenduoti sprendimo būdus, plėtoti tarpkultūrinę komunikaciją. Programos privalumas yra unikalus socialinių tyrimų įgūdžių ir analitinių gebėjimų derinys, leidžiantis lanksčiai prisitaikyti prie kintančios paslaugų ir viešojo sektoriaus aplinkos. Sociologijos bakalauro studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį arba jį atitinkantį išsilavinimą. Baigus Sociologijos ir antropologijos bakalauro studijų programą, suteikiamas Sociologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

VDU studijos Vilniuje

VDU nuo šių metų siūlo studijas ne tik Kaune, bet ir Vilniuje (studijos Vilniuje bus vykdomos Lietuvos edukologijos universiteto patalpose). Abiejuose miestuose siūloma perspektyvi, aukščiausios kvalifikacijos specialistus rengianti VDU SMF bakalauro studijų programa: Karjeros valdymas . Stojantieji LAMA BPO informacinėje sistemoje, pildant prašymą, turi pasirinkti programą nurodydami miestą (Kaunas, Vilnius), kuriame nori studijuoti.

Gretutinės studijos

Įstojusiems į VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bus suteikta galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų gretutinėje programoje. Pavyzdžiui, įstojus į Psichologijos  studijų programą ir tuo pačiu metu išklausius Karjeros valdymo gretutinės programos dalykus, kartu su Psichologijos programos diplomu bus įteikiamas Karjeros valdymo gretutinės programos baigimo pažymėjimas.

Daugiau informacijos apie nuotolines studijas.

Svarbiausia ir aktualiausia informacija apie studijas VDU skelbiama ir nuolat atnaujinama universiteto internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

VDU Socialinių mokslų fakultetas yra įsikūręs naujose, šiuolaikiškose patalpose, pritaikytose studentų studijų poreikiams: auditorijos turi visą reikalingą įrangą, yra kompiuterių klasių, specializuota skaitykla. Studentai gali apsilankyti įvairiose laisvalaikio erdvėse bei kavinėje.

Daugiau informacijos:

  • VDU Studijų informacijos centras
  • (8 37) 323 206
  • paštas info@smt.vdu.lt