Kviečiame rinktis bakalauro studijas VDU Socialinių mokslų fakultete!

Kviečiame rinktis bakalauro studijas VDU Socialinių mokslų fakultete! Tai kūrybiškas, bendradarbiaujantis ir atviras įvairovei fakultetas, besiorientuojantis į inovatyvias studijas ir pažangius tyrimus, socialinių pokyčių sąlygomis puoselėjantis asmens laisvę bei ugdantis atsakomybę.

Mūsų fakulteto MISIJA – naujo žinojimo ir veiklų kūrimas bendradarbiaujant su įvairiomis socialinėmis grupėmis ir bendruomenėmis siekiant stiprinti asmens galias ir orumą, puoselėti socialinę gerovę, plėtoti kuriančią visuomenę vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse.

Bakalauro studijų programos VDU Socialinių mokslų fakultete:

SOCIOLOGIJA IR ANTROPOLOGIJA – https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/19/

SOCIALINIS DARBAS – https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/79/

PSICHOLOGIJA – https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/142/

VISUOMENĖ, KULTŪRA IR KOMUNIKACIJA (anglų k.) – https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/268/

Kodėl verta?

Psichologija: Kodėl ją studijuoti VDU?

Socialinis darbas: Kodėl ją studijuoti VDU?

Sociologija ir antropologija: Kodėl ją studijuoti VDU?

Iki rugpjūčio 5 d. 12 val. vyksta prašymų studijuoti registravimo pagrindinis etapas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. Stojantieji galės pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, valstybės nefinansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija.

Šio bendrojo priėmimo etapo kvietimai studijuoti bus siunčiami elektroniniu paštu rugpjūčio 9 dieną iki 12 val. Juos stojantieji taip pat matys prisijungę prie savo prašymo paskyros LAMA BPO informacinėje sistemoje. VDU studijų sutartis elektroniniu būdu bus galima sudaryti nuo  rugpjūčio 9 d. 15 val. iki rugpjūčio 12 d. 15 val. Visi kviečiamieji rugpjūčio 9 dieną gaus informacinius laiškus dėl sutarties pasirašymo epasirasymas.vdu.lt sistemoje.

VDU – plačiausios aprėpties universitetas Lietuvoje!

Visa informacija apie priėmimą į bakalauro studijas VDU:

https://www.vdu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/priemimas-i-bakalauro-studijas/