Informacija įstojusiems į VDU

informacija-istojusiemsDžiaugiamės, jog bakalauro studijas 2016 m. pasirinkote Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Linkime Jums turiningų ir prasmingų bei įdomių studijų metų!

Norint tapti pilnateisiu VDU studentu, nuo liepos 25 d. 9 val. iki liepos 28 d. 17 val. būtina pasirašyti elektroninę studijų sutartį jungiantis internetu.

Elektroninę studijų sutartį galima sudaryti dviem būdais:

 • Sutarties sudarymas internetu (turintiems elektroninę bankininkystę, mobilų ar elektroninį parašą);
 • Sutarties sudarymas atvykus į VDU ir gavus prisijungimo duomenis.

Studijų sutartį pasirašyti bus galima atvykus į universitetą liepos 25 – 28 d. nuo 9:00 iki 17:00 val., adresu – K. Donelaičio g. 52, Kaunas.

Prieš pasirašant studijų sutartį, norint pasitikrinti, ar tikrai įstojote į Vytauto Didžiojo universitetą, tai galite padaryti prisijungę prie LAMA BPO internetinės sistemos.

Pakviesti studijuoti VDU bakalauro studijas būtinai turi pasirašyti sutartis nurodytu laikotarpiu (nuo liepos 25 d. 8 val. iki liepos 28 d. 17 val.). Laiku nepateikus reikiamų dokumentų ir nepasirašius studijų sutarties, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Atvykstantys pasirašyti studijų sutartį į VDU turi turėti šiuos dokumentus:

 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • Brandos atestatą ir jo priedą (priedai, papildomai laikyti ar perlaikyti egzaminai ir t.t.);
 • Jei vidurinis išsilavinimas įgytas ne Lietuvos Respublikoje (LR) – pateikiami Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai;
 • Jei baigta aukštesnioji arba aukštoji mokykla – pateikiama diplomo kopija. Taip pat visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
 • Registracijos mokesčio kvitą – 40 Eur;
 • Dokumentą (-us), patvirtinantį pavardės keitimą (originalą), jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
 • Tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus, už kuriuos buvo skirti papildomi balai;
 • Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatą;
 • Įgaliotieji asmenys privalo turėti notariškai patvirtintą stojančiojo įgaliojimą;
 • Visus kitus dokumentus, kuriuos stojantysis nurodė pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje.

Jei pakviestas studijuoti  pats negali pasirašyti studijų sutarties su universitetu, tai padaryti gali įgaliotas asmuo. Šie asmenys pasirašant studijų sutartį privalo turėti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Registracijos ir studijų mokestis

Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijas

Visi įstojusieji į valstybės finansuojamas studijas prieš pasirašydami sutartį su universitetu, privalo sumokėti 40 Eur registracijos mokestį. Mokestis turi būti sumokėtas prieš pasirašant sutartį pagal pateiktą mokėjimo informaciją. Pasirašant sutartį internetu (turintiems el. bankininkystę, mobilų ar elektroninį parašą) mokėjimo kvito kopiją reikia prisegti patiems.

Registracijos mokesčio mokėjimo informacija

Įstojusiems į mokamas studijų vietas

Įstojusieji į mokamas studijų vietas, mokestį už studijas turi sumokėti iki rugsėjo 10 d. Studijų mokesčio dydis pirmąjį semestrą lygus studijų krypties (studijuojamos programos) vieno semestro studijų kainai, nustatytai LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu ir patvirtintai VDU Senato.

Studijų programų semestro kainos 2016/2017 m.m.

Svarbu! Nuo registracijos mokesčio atleidžiami šie asmenys: gimusieji 1992 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų; gimusieji 1992 metais arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai; asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45 proc. Šie asmenys kartu su sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Anglų kalbos žinių patikrinimas

Visi įstojusieji į VDU, sutarčių pasirašymo metu turi atlikti diagnostinį anglų kalbos testą, kuris leis nustatyti kalbos lygį. Laikyti VDU Užsienio kalbų instituto (UKI) anglų kalbos diagnostinio testo nereikia:

 • Išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 90 ir daugiau procentų – šie studentai mokosi anglų kalbos, pasirinkę bet kurį C1 arba C1/C2  lygio anglų kalbos dalyką;
 • C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus). Šiems studentams užskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2  lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS.

Į Anglų filologijos bei Anglų ir vokiečių filologijos studijų programas priimtiems studentams nereikia laikyti anglų kalbos diagnostinio testo – jie studijuoja anglų kalbą pagal savo programų reikalavimus.

Diagnostinį anglų kalbos testą galima laikyti pagrindinio ir papildomo priėmimo studijų sutarčių pasirašymo metu K. Donelaičio g. 52, 622 auditorijoje pagal žemiau pateiktą tvarkaraštį arba Įvadinės savaitės metu rugpjūčio 26 d.

Diagnostinis testas laikomas vieną kartą.

Diagnostinio anglų kalbos testo tvarkaraštis (2016 m.)

 • liepos 25 d. (pirmadienį) 9:30 – 17:30 val.
 • liepos 26 d. (antradienį) 9:30 – 17:30 val.
 • liepos 27 d. (trečiadienį) 9:30 – 17:30 val.
 • liepos 28 d. (ketvirtadienį) 9:30 – 17:30 val.

Daugiau informacijos teikiama telefonais: 8 619 22 399 ir (8 37) 32 78 45.

Registracija į studijų dalykus

Per pirmakursių įvadinę savaitę, rugpjūčio 31 d. (trečiadienį) nuo 8 val. 30 min. ryto VDU V. Biržiškos bibliotekoje (K. Donelaičio g. 52 – II aukšte, Kaunas) VDU studentų atstovai ir darbuotojai padės pirmojo kurso studentams susidaryti tvarkaraštį ir užsiregistruoti į studijų krypties ir Artes Liberales (liet. laisvųjų menų) bendruosius studijų dalykus (daugiau informacijos apie registraciją į dalykus – „Įvado į studijas VDU“ metu).

Registracija į studijų krypties ir artes liberales bendruosius studijų dalykus vyksta elektroniniu būdu, prisijungus prie VDU Studentų savitarnos portalo (prisijungimo duomenys suteikiami įvadinės savaitės metu).

Registracijos eilė sudaroma pagal konkursinį stojimo į VDU balą. Per pirmąsias dvi semestro savaites studentai galės keisti registraciją – išsibraukti iš vieno dalyko ir įsirašyti į kitą (jei bus laisvų vietų) per Studentų savitarnos portalą.

Kita svarbi informacija

Prašymai gyvenamajai vietai VDU bendrabutyje gauti priimami nuo š. m. liepos 25 d. 8 val. iki rugpjūčio 2 d. 17 val. Plačiau apie prašymų teikimą apsigyventi VDU bendrabučiuose skaitykite VDU naujienoje.

Pasirašius studijų sutartį bus galima internetu užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą. Plačiau apie studento pažymėjimą skaitykite Lietuvos studento pažymėjimo ir VDU Studentų atstovybės tinklalapiuose.

Kompiuterinio raštingumo testas visiems įstojusiems vyks rugpjūčio 26 d. nuo 9 val. iki 15 val. Plačiau skaitykite pirmakursio atmintinėje.

VDU pirmo kurso studentams skirta stovykla „Subalansuotas Fux’as“ vyks rugsėjo 3 – 4 ir rugsėjo 10 – 11 dienomis. Daugiau informacijos apie stovyklą ir registraciją į ją VDU Studentų atstovybės puslapyje. Anketos bus priimamos iki rugpjūčio 19 d. Su atrinktais dalyviais iki VDU įvadinės savaitės pradžios (rugpjūčio 25 d.) bus susisiekta asmeniškai anketoje nurodytu telefono numeriu.

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia:

 • VDU Studijų informacijos centras
 • Adresas Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
 • Telefonas (8 37) 323 206
 • El. paštas info@smt.vdu.lt