Apie mus

VIZIJA

Kūrybiškas, atviras įvairovei ir bendradarbiaujantis fakultetas, besiorientuojantis į inovatyvias studijas ir pažangius tyrimus, socialinių pokyčių sąlygomis puoselėjantis asmens laisvę bei ugdantis atsakomybę.

 MISIJA
Naujo žinojimo ir veiklų kūrimas bendradarbiaujant su įvairiomis socialinėmis grupėmis ir bendruomenėmis siekiant stiprinti asmens galias ir orumą, puoselėti socialinę gerovę, plėtoti kuriančią visuomenę vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

MOTO

Atraskime ir veikime drauge
Let’s discover and act together