Edukologų patirtys tarptautiniame, NordPlus for Teacher Education organizuotame, intensyviame kurse „MIELESTONE“

Mielestone12010m. spalio – gruodžio mėn. šeši trečio kurso Mokymo(si) paslaugų vadybos programos studentai, drauge su dėstytoja Salomėja Karasevičiūte ir jos asistente, antro kurso Švietimo vadybos magistrantūros studente, Giedre Bagdonaite, dalyvavo NordPlus programos tarptautinio projekto MIELESTONE (,,Mirroning Inclusive Education in New Nordic-Baltic Learning Environments‘‘) intensyviame kurse. Šiame kurse, taip pat dalyvavo dėstytojai ir studentai iš Suomijos, Danijos ir Latvijos.

Šio intensyvaus kurso tikslas – ugdyti supratimą ir įgyti žinių apie tai, kaip reikėtų organizuoti mokymo ir mokymosi procesą, kad skirtingo amžiaus, skirtingų gabumų, ar turintys negalią mokiniai, bei studentai galėtų mokytis drauge su kitais, ieškant naujų mokymosi aplinkų, esančių už mokyklos ribų.

Intensyvus kursas vyko trimis etapais. Pirmiausia, susitikimo Rygoje, Latvijos universitete metu, vyko paskaitos, kuriose buvo pristatytos teorinės žinios apie įtraukiamąjį (inclusive) mokymąsi. Taip pat, buvo suorganizuota vakaronė, kurios metu visos šalys pristatė savo kultūrą, vaišindami savo tradiciniais valgiais, pristatydami nacionalinius animacinius personažus, ar mokydami tradicinių šokių. Vieną iš susitikimo dienų kurso dalyviai vyko aplankyti Šiaurės kalbų mokyklą ir susipažinti su jų mokymo/-si programomis. Šios intensyvios savaitės pabaigoje, studentai pasirinko temas, pagal kurias, kurso pabaigoje turėjo parengti mokymosi procesą. Kiekvienos šalies dėstytojai pristatė savo temas, tad grupės buvo suformuotos tarptautinės, atsižvelgiant į studentų prioritetus.

Informacinių ir komunikacinių technologijų pagalba tolimesnis darbas tarptautinėse komandose vyko nuotoliniu būdu, ruošiant portfolio, ieškant teorinės medžiagos, ją analizuojant bei rengiant praktines užduotis.

Gruodžio mėn., Danijoje, Fredericijoje įvyko paskutinis susitikimas, kurio metu studentai turėjo pristatyti savo parengtą mokymo/-si procesą. Taip pat aplankėme pradinę mokyklą, kurioje turėjome galimybę stebėti gramatikos pamoką, kuri buvo organizuojama miške. Paskutinė susitikimo diena buvo skirta pažinčiai su Fredericijos miesteliu, kurį aprodė University of Lilabealt studentai, dėstytojai tuo metu planavo naują intensyvų kursą, kuriame bus sudarytos galimybės dalyvauti kitiems Edukologijos katedros studentams.

Tarptautiniame kurse dalyvavusių studentų įspūdžiai.

Milda: ,,Mano manymu, tai viena geriausių bei vertingiausių patirčių, kurią gali įgyti Lietuvos studentas. Patobulinau anglų kalbos žinias, įgijau darbo tarptautinėje komandoje praktikos, o mokantis nuotoliniu būdu pagerinau ir darbo su kompiuteriu įgūdžius.‘‘

Paulius: ,,Dalyvavimas šiame intensyviame kurse man buvo be galo didelis išbandymas ir, tuo pačiu, neįkainojama patirtis, dirbant tarptautinėse grubėse. Aš ne tik patobulinau užsienio kalbos (anglų) įgūdžius, bet ir įgijau daugiau pasitikėjimo savimi.‘‘

Gerda: „Prisiminus šį projektą sukyla labai geri prisiminimai. Neišdildoma patirtis, kuri skatina kviesti visus dalyvauti ir nepraleisti pasitaikiusių progų įgyti tarptautinės patirties, socialinių įgūdžių, konstruktyvios kritikos.“

Svarbu nebijoti priimti iššūkius ir dalyvauti! Nustebtumėt, koks jaučiamas ir gaunamas palaikymas iš kolegų, dėstytojų, tarptautinės akademinės bendruomenės. Jums bus smagu pažinti kitas kultūras, skirtingas švietimo sistemas – pagyventi kitokiu ritmu, geriau pažinti ne tik kitus, bet ir save.

Daugiau nuotraukų galerijoje

Detalesnę informaciją, su studentų pristatymų medžiaga, galima rasti http://www.ucl.dk/content/dk2/nordplus_network_for_teacher_education/intensive_course_mielestone_2010.