IV-oji nacionalinė jaunųjų sociologų ir antropologų konferencija

(Jonavos g. 66)

Balandžio 20 d., penktadienį, VDU Sociologijos katedra ir Lietuvos sociologų draugija kviečia į IV-ąją nacionalinę jaunųjų sociologų ir antropologų konferenciją „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“.
Konferencija vyks Vytauto Didžiojo universitete Socialinių mokslų fakultete (Jonavos g. 66, Kaune).

🔹 Konferencijoje kviečiami dalyvauti sociologijos, antropologijos ir giminingų disciplinų, tokių kaip socialinė politika, politikos mokslai, komunikacija, socialinė psichologija ir kt., kuriose taikomi socialinių tyrimų metodai, bakalauro vyresniųjų kursų, magistrantūros ir doktorantūros studentai.

🔹 Laukiami tiek teoriniai, tiek teoriniai ir empiriniai pranešimai. Pranešimų forma – žodiniai arba stendiniai. Konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų.

🔹 Pranešimų temas ir santraukas (iki 200 žodžių) prašome siųsti el. paštu: sociologija@vdu.lt iki kovo mėn. 26 d.

🔹 Konferencijos programą numatoma paskelbti balandžio 9 d.

Konferencijos koordinatorė – dr. Rasa Indriliūnaitė, el. p. rasa.indriliunaite@vdu.lt