Profesinio rengimo studijų centras

Adresas, telefonai, el.paštas

VDU SMF profesinio rengimo studijų centras

Jonavos g. 66-205, LT-44191 Kaunas

Tel. (8-37) 327826, vidmantas.tutlys@vdu.lt

Centro vadovas

doc. dr. VIDMANTAS TŪTLYS

El. paštas: vidmantas.tutlys@vdu.lt

Apie centrą

Profesinio rengimo studijų centras yra akademinis Vytauto Didžiojo universiteto padalinys, įkurtas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva. Centro tikslas yra moksliniame lygmenyje tirti besikeičiančią Lietuvos profesinio rengimo sistemą, jos kaitą Lietuvos ir pasaulio veiklos procesų ir profesinio rengimo tendencijų kontekste, rūpintis jos intelektiniu potencialu (rengti visų lygių profesinio rengimo pedagogus ir vadybos specialistus). Atliekami profesinio rengimo tyrimai, moksliniai renginiai, plati leidybinė veikla kreipiama Lietuvos švietimo ir profesinio rengimo politikos bei profesinio mokymo kokybės gerinimo linkme.

Centro veiklos kryptys

Centro vizija – stipri, savarankiška ir besimokanti ekspertinė profesinio rengimo tyrimų ir studijų organizacija, skatinanti profesinio rengimo Lietuvoje plėtrą, kuriant ir diegiant įvairias profesinio rengimo inovacijas, rengiant aukštos kvalifikacijos pedagoginį personalą, plėtojant bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių profesinio rengimo institucijomis. Centras yra vienas inovatyviausių ekspertinių profesinio rengimo tyrimais ir studijomis užsiimančių organizacijų Baltijos šalyse ir Centrinėje bei Rytų Europoje ir reikšmingai prisideda prie profesinio rengimo vystymosi ir kokybės gerinimo Lietuvoje ir kitose šalyse, profesinio rengimo prestižo didinimo Lietuvoje.

Centro misija – teikti metodologinę paramą, skatinant profesinio rengimo plėtrą ir kaitą Lietuvoje, padedant profesinio rengimo institucijoms prisitaikyti prie globalių, nacionalinių, regioninių ir sektorinių pokyčių, jų keliamų iššūkių ir reikalavimų. Vykdydamas profesinio rengimo tyrimus, kurdamas ir diegdamas naujoves, vykdydamas profesinio rengimo studijas Centras tenkina profesinio rengimo institucijų plėtros, besimokančiųjų, darbdavių, valstybės ir visuomenės poreikius, susijusius su profesiniu rengimu ir žmonių išteklių vystymu.

Centro tikslai:

· Vykdyti profesinio rengimo ir susijusių sričių mokslinius taikomuosius tyrimus, kuriant ir diegiant įvairias profesinio rengimo naujoves;

· Vykdyti tęstines nuosekliąsias ir nenuosekliąsias profesinio mokymo vadybos studijas, teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas profesijos mokytojams, mokymo meistrams,
darbo biržų specialistams, tęstinio profesinio mokymo organizatoriams ir specialistams;

· Skleisti profesinio rengimo tyrimų rezultatus ir skatinti plačią diskusiją profesinio rengimo plėtros klausimais, leidžiant įvairias mokslines publikacijas (mokslinis žurnalas “Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos”, monografijos, straipsnių rinkiniai ir t.t.;

· Teikti ekspertinę ir informacinę pagalbą profesinio rengimo institucijoms, valstybės valdžios institucijoms, verslo ir visuomeninėms organizacijoms bei kitiems socialiniams dalininkams įvairiais profesinio rengimo klausimais.

Paslaugos

Profesinio rengimo studijų centro teikiamos paslaugos:

  • Profesinio rengimo ir susijusių sričių moksliniai tyrimai;
  • Neformalių kvalifikacijos kėlimo programų rengimas;
  • Mokymų, seminarų organizavimas;
  • Tarptautiniai tyrimų, švietimo ir profesinio mokymo projektai (koncepcijų rengimas, darbuotojų apmokymas).

Vadovas  

doc. dr. VIDMANTAS TŪTLYS

vidmantas.tutlys@vdu.lt

Tel. (8-37) 327827

Vilma Zydziunaite

Moklsinė darbuotoja

prof. dr. VILMA ŽYDŽIŪNAITĖ

vilma.zydziunaite@vdu.lt

Rita Jakaitienė

Koordinatorė

RITA JAKAITIENĖ

rita.jakaitiene@vdu.lt

Tel. (8-37) 327827

Kristina Cvirkaite-Maciuleviciene

Referentė

KRISTINA CVIRKAITĖ-MACIULEVIČIENĖ

kristina.cvirkaite-maciuleviciene@vdu.lt

Tel. (8-37) 327827