Apie mus

VIZIJA

Kūrybiškas, atviras įvairovei ir bendradarbiaujantis fakultetas, besiorientuojantis į inovatyvias studijas ir pažangius tyrimus, socialinių pokyčių sąlygomis puoselėjantis asmens laisvę bei ugdantis atsakomybę.

 MISIJA
Naujo žinojimo ir veiklų kūrimas bendradarbiaujant su įvairiomis socialinėmis grupėmis ir bendruomenėmis siekiant stiprinti asmens galias ir orumą, puoselėti socialinę gerovę, plėtoti kuriančią visuomenę vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse.

MOTO

Atraskime ir Veikime Drauge
Let’s Discover and Act Together


Dekano žodis

 

 

 

Gerbiamieji,

Šiuolaikinės visuomenės ir jas bandantys suprasti bei paaiškinti socialiniai mokslai gyvena iššūkių ir permainų laikais. Prieš kelis dešimtmečius kai kurių socialinių tyrėjų, pavyzdžiui F. Fukujamos, skelbtos prognozės apie istorijos pabaigą ir ramybės amžių po demokratijos skraiste neišsipildė. Tačiau kaip tik naujų sumaiščių laikais, kai mūsų vienos planetos, bet skirtingus jos pasaulius supurto nelauktos ekonominės krizės, tai šen, tai ten įsižiebia politiniai ir prievarta grįsti konfliktai. Kai socialinės ir kitos nelygybės nemažėja, o net auga, ar kai šalia senų rizikų atsiranda vis naujos, socialiniai mokslai tampa dar svarbesniais intelektualinės šių dienų visuomenių (savi)refleksijos instrumentais. Socialinių mokslų misija nuo pat jų atsiradimo prieš kelis šimtmečius nepakito ir iki šiol išliko tokia pati – padėti suprasti sudėtingus socialinius, kultūrinius, ekonominius ir politinius reiškinius bei procesus.

Šių dienų socialiniai mokslai stengiasi sudėtingą tikrovę suprasti ir paaiškinti pirmiausia savo įžvalgas grįsdami empiriniais duomenimis bei praktiniais įrodymais, taip pat daugialypiais tyrimų metodais. Kai kas jiems pavyksta geriau, o kai kas – blogiau, nes jie neturi burtų lazdelės, kuri padėtų suprasti ar pakeisti visuomenes. Istoriją ir visuomenes kuria patys žmonės, o socialiniai mokslai gali padėti visa tai daryti kiek geriau. Tačiau šiuo atveju galioja tam tikra sąlyga – juos reikia girdėti ir paklausyti jų patarimo.

Šiuolaikiniai socialiniai mokslai yra itin tarptautiniai ir palyginamieji, kai mokslininkai buriasi į įvairius tyrimų tinklus, geriau suvokia ne tik įvairias socialines praktikas, bet ir geriau paaiškina skirtingus savo visuomenių gyvenimo aspektus. Taigi, socialiniai mokslai šiose transformacijų arba kaitos visuomenėse yra iš tiesų itin įdomus užsiėmimas ir studijų laukas. Nors Lietuvoje pastaraisiais metais pastebimi mėginimai supriešinti tiksliuosiuos ar inžinerinius mokslus su socialiniai mokslais.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ir jo socialinių mokslų išskirtiniai bruožai yra keli. Visų pirma visos studijos universitete yra grindžiamos artes liberales, arba liberaliųjų menų, principais, kurie itin skatina studentų savarankiškumą ir kritinį mąstymą, suteikia galimybes suderinti skirtingų mokslų krypčių disciplinas savo studijose. Tad čia studijuojantys ir po savo studijų nesudėtingai randa darbo vietas šiandieninėje darbo rinkoje, bet ir turės geresnes galimybes lanksčiau prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių ateityje, nes jie savo kompetencijomis yra visapusiškesni nei daugelio kitų universitetų absolventai.

Taip pat išskirtinumas yra tai, kad Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete (VDU SMF) turime dvejopus socialinius mokslus. Pirmiausia čia yra klasikiniai mokslai kaip psichologija, sociologija, antropologija ar edukologija (pedagogika), kurie turi daugiau nei šimtmečio, o kai kurie ir kelių šimtmečių tradicijas. Antai, iš psichologijos ar sociologijos, kurios atsirado vienos pirmųjų socialinių mokslų lauke, tiek jų teorijas, tiek ir tyrimų metodus skolinosi vėliau gimusios disciplinos. Šalia tradicinių socialinių mokslų gyvuoja ir naujos socialinių tyrimų bei studijų kryptys tokios, kaip socialinis darbas ar socialinė politika. Joms būdingas tarpdiscipliniškumas ir jos jau yra itin svarbios ne tik šiandien, bet jų reikšmė dar augs ateityje, nes visos visuomenės vis daugiau dėmesio skiria socialiniams santykiams ir gyvenimo kokybei.

Dar vienas svarbus VDU socialinių mokslų bruožas yra itin profesionalūs dėstytojai ,mokslininkai ir žingeidūs studentai. Apskritai, žmonės ir visa akademinė bendruomenė, kaip ir bet kurioje organizacijoje, yra didžioji šio fakulteto stiprybė. VDU SMF mokslininkai yra įvairių Lietuvos, Europos ir pasaulio akademinių, ekspertinių ir kitų organizacijų nariai. Jų idėjos yra naujų sprendimų variklis, o socialinių mokslų fakultetas tampa vis labiau tarptautiškas tiek tyrimuose, tiek ir studijose. Studijų programas jame renkasi ne tik Lietuvos , bet ir užsienio studentai, kurie VDU patenka į atvirą ir kolegišką bendruomenę. Šiose programose dėsto tiek Lietuvos, tiek ir įvairių Vakarų universitetų mokslininkai. Kai kurie kiti universitetai žada kokybiškas ir tarptautiškas studijų programas tik po to, kai valstybė duos jiems papildomų pinigų, tačiau kokybiškos studijos jau yra čia – VDU. Apskritai, VDU Socialinių mokslų fakultetas, matyt, yra geriausias tarp analogiškų fakultetų Lietuvoje.

Socialinių mokslų fakultetas atspindi universiteto esmines vertybes ir yra DINAMIŠKAS, VISAAPIMANTIS, JAUTRUS, INTELEKTUALUS, EKOVIZIŠKAS, KURIANTIS, PAŽANGUS, VEŽANTIS ir ATVIRAS.

Pagarbiai,

Prof. dr. Algis Krupavičius